Ny dag, ny lag.

Eller det ska egentligen vara - Ny dag, nya lagar. Plural. Det är nämligen så att det idag, den1 juli, träder i kraft inte mindre än 34 nya lagar och lika många förordningar. En del av dem har ni säkert redan hört talas om medan andra har passerat er utan nämnvärd notis. Här följer ett urval utifrån vad jag finner är intressant.

Skärpt kontroll av sjukskrivna

Bedömningen av sjukskrivningar skärps och kontrollstationer införs för att bedöma arbetsförmåga. Dessutom blir det nya ersättningsregler för sjukpenning och vårdnadsbidrag. Ett högkostnadsskydd för tandläkarbesök ska lanseras och dessutom ska alla få ett tandvårdsbidrag vartannat år.


Fängelse för psyksjuka

Fängelse ska kunna utdömas även om den dömde lider av en allvarlig psykisk störning. Det ska dock finnas synnerliga skäl och hänsyn ska tas till brottets straffvärde och om den dömde själv vållat sitt tillstånd genom alkohol eller narkotika.


Papperslösa utanför sjuksystemet

Asylsökande ges rätt till akut vård och vård för att förhindra att en sjukdom förvärras. Papperslösa kommer dock inte att omfattas, vilket väckt kritik. De får inte nekas akut vård, men måste själva stå för hela kostnaden.


Förändringar i a-kassan

Vad gäller a-kassan kommer karensen förlängas från fem till sju dagar. Samtidigt kommer nio av tio a-kassemedlemma få sänkt a-kasseavgift. Hur mycket beror på vilken a-kassa man tillhör.

Jämställdhetsbonus
En jämställdhetsbonus införs som innebär att den förälder som varit hemma längst med föräldrapenning får en skattekreditering, om han eller hon arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning.

Vårdnadsbidrag

Kommunerna ges möjlighet att införa, finansiera och administrera kommunala vårdnadsbidrag. De kommuner som önskar kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag för barn som fyllt ett år men inte tre år. Bidrag får ges med högst 3 000

kronor per barn och månad. Villkoret för att få helt vårdnadsbidrag är att barnet inte nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet.


Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

För rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv år ska en förälder med intyg eller på annat sätt styrka att barnet har varit frånvarande från förskola, familjedaghem, fritidshem eller skola. Intyget ska utfärdas av den

förskola, det familjedaghem, det fritidshem eller den skola där barnet normalt vistas.


Specialpedagogiska skolmyndigheten inrättas

En ny myndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, inrättas den 1 juli 2008. Myndigheten övertar verksamhet som tidigare bedrivits av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Socialstyrelsens institut för särskilt  utbildningsstöd, vilka avvecklas. Förordningen med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten innehåller bl.a. bestämmelser som innebär att Specialpedagogiska skolmyndigheten blir en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Vidare inordnas Nämnden för Rhanpassad utbildning i den nya myndigheten i form av ett särskilt beslutsorgan. Detta beslutsorgan ska även hantera ärenden som rör mottagande av elever i specialskolan.


Kunskapsmål i år 3 i grundskolan

I grundskolan införs kunskapsmål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Målen blir även gällande för specialskolan, men ska i stället ha uppnåtts i slutet av det fjärde skolåret. Ändringarna i förordningen (SKOLFS 2000:135) om kursplaner för grundskolan träder i kraft den 15 juli 2008.


Det finns givetvis fler lagar och förordningar som känns väldigt intressanta, men just nu orkar jag varken skriva ner dem eller kommentera de jag just skrivit ner. En del av dem tål dock att kommenteras. De känns liksom väldigt spännande att syna litegrann i kanten. Eller vad tycker Du?

Känner du för övrigt ett brinnande behov av att läsa hela listan på nya lagar och förordningar föreslår jag att ta en titt här


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0